Rubriek 1. Wonen

Woonhuis- en/of inboedelverzekering

Inzicht in uw persoonlijke situatie. Wat er ook gebeurd in of rond uw woning, garage of schuur, met onze woonhuis- en/of inboedelverzekering bent u prima verzekerd tegen alle voorkomende gevallen van schade. De woonhuis- en/of inboedelverzekering zijn geïndexeerde verzekeringen. Dat houdt in dat uw verzekeringen automatisch meegroeien met prijsstijgingen. de verzekerende bedragen blijven dus op peil. En door de snelle afhandeling van uw schade, kunt u de inboedel direct vervangen en/ of de schade aan uw woning snel (laten) herstellen.

Herstel aan woning en inboedel. Bij de woonhuis- en/of inboedelverzekering hebt u de meest complete dekking en zijn onder andere diefstal, vernieling, brand, waterschade, schroei- en smeltschade volledig gedekt. Dat geldt ook voor extra voorzieningen die u aan uw woning hebt gebracht. Zelfs de spullen van anderen die in uw woning staan zijn meeverzekerd.

Alles van waarde. Uw waardevolle bezittingen zijn op de inboedelverzekering standaard meeverzekerd tot de volgende bedragen:

 • Sieraden tot € 6.000, met een maximale dekking voor diefstal van € 2.500
 • Audio-, video- en computerapparatuur tot € 12.000
 • Antiek, kunst, verzamelingen en muziekinstrumenten tot € 15.000
 • Aan huurwoning aangebrachte voorzieningen tot € 6.000

Naast uw standaard meeverzekerde waardevolle bezittingen hebt u de mogelijkheid een aanvullende diefstal dekking voor sieraden mee te verzekeren (tegen een andere premie). Al uw andere waardevolle bezittingen met een hogere waarde kunnen gewoon worden meeverzekerd tegen de normale premie.

Extra zekerheid. Kostbare inboedel zoals een videocamera of golfuitrusting is in de woning standaard meeverzekerd op de inboedelverzekering. U trekt er echter ook wel eens op uit met deze kostbaarheden. Tegen een geringe premietoeslag kunt u hiervoor de buitenhuisdekking meeverzekeren. In dat geval geldt de dekking van de inboedelverzekering ook voor als deze kostbaarheden zich buiten de woning bevinden.

Voordelen inboedelverzekering:

 • Verzekerd op maat met hulp van de inboedelmeter
 • Uw verzekering groeit automatisch mee met prijsstijgingen
 • Herstel in natura
 • U bespaart extra door goede inbraakbeveiliging
 • U krijgt korting in het Voordeelpakket

Korting. U kunt 15% op de premie van uw inboedelverzekering besparen door inbraakpreventiemaatregelen te treffen volgens de BORG-norm. Deze korting krijgt u ook als u van de politie een certificaat Veilig wonen hebt ontvangen. Kijk voor meer inbraakpreventietips op: www.veiligheid.nl

Dekkingsvarianten inboedelverzekering:

 • All Risks (Dit betekent dat vrijwel iedere denkbare schade verzekerd is)
 • Extra Uitgebreid
 • Buitenhuisdekking kostbaarheden
 • Glasdekking

Voordelen woonhuisverzekering:

 • Garantie tegen onderverzekering
 • Verzekerd op maat met behulp van de herbouwwaardemeter
 • Uw verzekering groeit automatisch mee met prijsstijgingen
 • Herstel in natura
 • Glas is standaard meeverzekerd
 • Uw schade snel en volledig vergoed
 • Korting in het Voordeelpakket

Dekkingsvarianten woonhuisverzekering:

 • All Risks (Dit betekent dat vrijwel iedere denkbare schade verzekerd is)
 • Extra Uitgebreid
 • Stormrisico afkoopbaar
 • Eigen risico afkoopbaar

Ongevallenverzekering
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een ongeval kan zich immers altijd en overal voordoen; thuis, in het verkeer op het werk en niet te vergeten tijdens het sporten. Naast persoonlijk leed kan een ongeval flinke financiële problemen met zich meebrengen voor u en uw gezin. Denkt u eens aan onvoorziene extra uitgaven voor bijvoorbeeld aanpassingen in en om de woning en omscholingskosten bij blijvende invaliditeit.

Met de Persoonlijke Ongevallenverzekering verzekert u alleen uzelf of uw partner tegen de financiële gevolgen van een ongeval. Heeft u een gezin, dan kunt u kiezen voor de Gezinsongevallenverzekering. De basis van beide verzekeringen wordt gevormd door een uitkering bij overlijden of bij blijvende invaliditeit, waarbij het overlijden of de invaliditeit het gevolg moeten zijn van een ongeval.

Zekerheid voor uw gezin. Heeft u al kinderen op uw polis staan en komt er daarna een kind bij, dan is dit kind zonder extra premie meeverzekerd. Voor ongehuwde kinderen van 18 tot 27 jaar, loopt de verzekering door wanneer zij een studie volgen ook als zij uitwonend zijn. Tandheelkundige hulp wordt vergoed voor meeverzekerde kinderen.

Voordelen:

 

Rubriek WonenRubriek AVPRubriek VerkeerRubriek RechtbijstandRubriek Recreatie

Terug naar Totaal Pakket